Ivo Jupa

Ivo Jupa

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a stal se učitelem biologie a chemie. Několik let tuto pedagogickou profesi také vykonával. Byl z jedním ze zakladatelů občanského sdružení AISIS Kladno, které se věnuje již od roku 2000 inovacím ve vzdělávání.  V letech 2004-2005 pracoval na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a podílel se na vyjednávání s Evropskou komisí o podmínkách, za nichž mohou být uvolňovány evropské peníze pro české školství a vědu.   Nyní působí v Národním ústavu pro vzdělávání jako hlavní manažer projektu Národní soustavy kvalifikací.

Garant sekce pro ředitele škol a zřizovatele.