Vít Beran

Vít Beran

je ředitelem fakultní a pilotní projektové Základní školy Kunratice. Svou profesní pedagogickou dráhu zahájil v roce 1982 v ZŠ Libčická v Praze 8, od února 1992 byl ředitelem Fakultní základní školy Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty v Praze v Táborské ulici. V osmdesátých letech vedl kabinet biologie při Obvodním pedagogickém středisku v Praze 8. V letech 1990 – 1992 zastával funkci předsedy Oblastní rady ČMOS v Praze 8. Od roku 1990 členem profesních asociací (Přátelé angažovaného učení, Asociace základního školství ČR a Asociace profese učitelství České republiky) a autorem textů a publikací pedagogického čtení. Aktivně působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a při tvorbě, ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Byl dlouholetým členem redakční rady Učitelských listů a editorem publikací Nakladatelství Dr. Josef Raabe. Od roku 2009 pracuje v expertní radě projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. Je ženatý, má čtyři děti. Má rád přírodu a turistiku. Je organizátorem prázdninových lyžařských a vodáckých táborů.