Stanislava Křížová

Stanislava Křížová

vystudovala matematiku a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Pracovala jako vychovatelka, učitelka v mateřské škole, učitelka a zástupkyně ředitelky na základní škole a v současné době jako lektorka a manažerka vzdělávacích projektů. V občanském sdružení AISIS se podílela na tvorbě vzdělávacího programu Školy v pohybu. Na tvorbě programu Rozumíme penězům pracuje od roku 2006 v roli manažerky, lektorky i spoluautorky metodik pro učitele a pracovních listů pro žáky.