Pavel Douša

Pavel Douša

začínal profesní dráhu jako vedoucí metodického Centra pro prezentaci kulturního dědictví. Pět let zastával funkci ředitele Historického muzea Národního muzea. Pracoval dále jako náměstek pro marketing a kontakt s veřejností v Zoo Praha, náměstek pro strategický rozvoj Národního muzea, vědecký tajemník Národního muzea. Byl vedoucím redaktorem časopisu Muzeum. Působil či působí jako externí vyučující několika kateder vysokých škol. Zabývá problematikou prezentace kulturního dědictví, popularizací vědy a komunikací s veřejností, tvorbou vzdělávacích materiálů a správou digitálního obsahu. Je členem několika vědeckých, expertních či poradních sborů a podílel se nebo řídil několik národních či mezinárodních projektů (např. Pražská muzejní noc, Barrande I, Europeana Awareness, Dotkni se 20. století, eSbirky.cz a další). V rámci konference zhodnotí výsledky projektu „Dotkni se 20. století“, který vznikl na základě spolupráce paměťových institucí, škol a studentů a představí příběhy skryté a utvářené v muzeích a jejich možné zapojení do výuky.