Marie Zahradníková

Marie Zahradníková

absolvovala historii, hebraistiku a pedagogiku pro učitele na FF UK a řadu vzdělávacích kurzů (Holocaust Studies v Jad Vašem, výcvik multiplikátorů pro multikulturní výchovu, Školu muzejní propedeutiky, Jak vyučovat o holocaustu, Facing History and Ourselves, Kurz lektorských dovedností). V letech 2000–2007 působila jako lektorka pro otázky šoa a antisemitismu v Židovském muzeu v Praze, kde se podílela na vzniku interaktivních programů, vzdělávacích výstav, projektů (Zmizelí sousedé, Neztratit víru v člověka… Protektorát očima židovských dětí aj.) a odborných publikací, od roku 2011 metodička a lektorka z. s. Asi-milovaní, od roku 2014 tamtéž a v Institutu Terezínské iniciativy.

Marie Zahradníková na konferenci představí vzdělávací projekt spolku Asi-milovaní nazvaný „Meze svobody“, který vychází z projektu „Free2choose-Create“ realizovaném Anne Frank House v Amsterodamu.
Cílem projektu je vést žáky k pochopení konceptu demokracie a lidských práv a svobod, složitosti při jejich uplatňování, důležitosti vlastní odpovědnosti a aktivního občanství. Prostřednictvím krátkých videoklipů se sledují situace, kdy se proti sobě v demokratickém světě ocitají některá ze základních lidských práv a svobod (např. svoboda slova, svoboda vyznání, svoboda projevu, svoboda shromažďování atd.). V rámci projektu Meze svobody (probíhá od srpna 2014) bylo žáky natočeno již 11 videoklipů, které jsou umístěny na kanál youtube.com a které slouží k dalšímu využití ve školách a při veřejných diskusích. Součástí příspěvku bude popis metodiky, jak pracovat s klipy ve výuce. Výuku lze zařadit do společenskovědních předmětů.

Odkazy:

web http://www.moznosti-demokracie.cz/
o projektu viz http://www.moznosti-demokracie.cz/free2choose/ : zde jsou umístěny odkazy na žákovské a studentské videoklipy, které vznikly v projektu Meze svobody