Karel Strachota

Karel Strachota

od roku 2001 pracuje ve společnosti Člověk v tísni, kde nejprve působil jako výkonný ředitel festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Založil a dosud vede vzdělávací program Jeden svět na školách, který čtrnáctým rokem nabízí školám dokumentární filmy a doprovodné metodické pomůcky k výuce novodobé historie a aktuálních témat současného světa. Výukové materiály programu využívají pedagogové z více než 3 300 základních a středních škol. Další aktivity Jednoho světa na školách přispívají k výchově žáků a studentů k demokratickým postojům.

Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách

Letos již pojedenácté proběhnou během listopadu na stovkách základních a středních škol projekce filmů přibližující moderní československé dějiny. Po promítání filmů následují debaty s hosty, nejčastěji pamětníky událostí, které filmy přibližují. Na mnoha školách skupiny žáků také pátrají po osudech lidí, kteří se v minulém století stali obětí zločinných ideologií (nacismu a komunismu) a odpůrců tehdejších režimů. Mladí lidé také hledají, jak velké dějinné události ovlivnily životy lidí v místech, kde momentálně ž í nebo chodí do školy.

Hlavním tématem akcí na školách byla v loňském roce sametová revoluce, pro letošní rok byla vybrána okupace československa, která začala v srpnu 1968. Projekt Příběhy bezpráví představí jeho zakladatel a ředitel Karel Strachota. Shrne dosavadní zkušenosti z realizace, uvede výstupy několika výzkumů týkajících se výuky moderních dějin a v neposlední řadě také ukázky z filmů.