Jaroslav Jindra

Jaroslav Jindra

pracoval 10 let jako ředitel střediska volného času a pedagogického centra. Je zakladatel AISIS, o.s., kde v současné době působí jako člen správní rady. V současné době řídí e-learningový portál „eStudovna“ a evaluační hodnotící modul „How2Know“, což je on-line nástroj pro evaluaci organizace a hodnocení kompetencí pracovníků. Má za sebou 26 let lektorské, facilitátorské a konzultantské praxe v rozvoji organizací. Spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání, Českou školní inspekcí nebo Národním institutem dalšího vzdělání (podílel se na tvorbě e-learningových programů a tříletého programu pro rozvoj a vzdělávání vedoucích pracovníků, který běží 16 let).