Jaroslav Pinkas

Jaroslav Pinkas

vystoupí s tématem Hraný film ve výuce o minulosti.
Vystudoval historii na FF UK, později si rozšířil kvalifikaci na Základy společenských věd a získal také pedagogické minimum. Patnáct let učil na několika pražských gymnáziích. Spoluzakládal a několik let vedl filmový festival „Film a dějiny“. V současné době pracuje jako metodik vzdělávání v Ústavu pro studium totalitních režimů a současně dokončuje postgraduální studium na FF UK. Předmětem jeho zájmu je reflexe vzpomínkové kultury, digitální technologie ve výuce a hraný film. Spolu se svými kolegy vyvinul metodiku využití filmů ve výuce.