Mark Rieder

Mark Rieder

vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, pracoval v Českém hydrometeorologickém ústavu, od roku 2007 je ředitelem Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Předsedá mezirezortní komisi Voda-Sucho a České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti. Je členem vědecké rady ministra životního prostředí, vede vyjednávání s Evropskou komisí v rámci Operačního programu životní prostředí 2015 – 2020 (prioritní osa 1 – voda), je šéfredaktorem časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI). Ve volném čase rád vyráží na motorové lodi po evropských řekách.

 

Přednáška bude pojednána ve dvou rovinách. První rovinou přednášky bude osobní zpověď autora, ačkoliv sám je synem univerzitního profesora, o vlivu vzdělávacího systému (počínaje základním vzděláním, přes pedagogicko-psychologické poradny, gymnázium a konče vysokou školou), na profesi a práci, kterou dnes vykonává. Vliv konkrétních pedagogů a jejich motivace k samostatné práci a formování osobnosti a budoucího profesního zaměření. Druhou rovinou přednášky pak bude rychlý exkurz do oblasti klimatické změny, scénářů vývoje klimatu a možných dopadů na hydrosféru s detailním zaměřením na Českou republiku. Součástí této části přednášky pak bude přehled adaptačních opatření na změny klimatu a konci vodního blahobytu v Čechách, způsobu lidského myšlení a schopnosti přizpůsobit se. Na konci by se původní dvě roviny přednášky měly spojit v akcent na změnu způsobu myšlení a přístupu k okolnímu prostředí, které je nejsnazší u dětí v rámci vzdělávacího systému pokud jej budou provádět správní lidé na správném místě.