Tereza Jarolímová

Tereza Jarolímová

se dlouhodobě zabývá neformálním vzděláváním o lidských právech a současné situaci ve světě. Byla koordinátorkou webu pro studenty středních škol www.lidskaprava.cz. V současné době působí jako koordinátorka vzdělávacího projektu FAIR PLAY – Studenti za rovnoprávnost. Tento projekt Amnesty International je zaměřen na prevenci rasismu, diskriminace a extremismu na školách. Jeho součástí jsou také tzv. živé knihovny na základních a středních školách.

Informace o příspěvku Živá knihovna

Živá knihovna je zajímavou vzdělávací metodou, která umožňuje studentům osobní setkání s příslušníky menšin žijících v České republice a krátký rozhovor s nimi. Osobní setkání je podle našeho názoru tím nejlepším způsobem, jak zabránit vytváření předsudků. Jedním z hlavních limitů této metody je časová i organizační náročnost, osobní setkání se zástupci menšin tak můžeme umožnit jen malému množství lidí z řad účastníků projektu. Jednou z cest, jak příběhy našich tzv. živých knih atraktivní formou zprostředkovat více lidem, je využití audiovizuální a výtvarné techniky. V současné době se proto zabýváme právě vytvářením videí a komiksů o živých knihách. Podporujeme také pedagogy v jejich využití při výuce. Více informací o živých knihovnách se můžete dozvědět zde http://www.amnesty.cz/vzdelavani/ziva-knihovna