Nikola Křístek

Nikola Křístek

metodik a projektový manažer inovativních vzdělávacích programů a společenských kampaní v několika organizacích (AISIS, Unie center pro rodinu a komunitu, Agentura pro sociální začleňování). V oblasti školství se věnuje zejména tématu zdravotní gramotnosti a prevence dětské nadváhy/obezity. Také se podporuje rozvoj projektového myšlení vedení škol, učitelů i žáků roli konzultanta, metodika a lektora. Přednáší, publikuje a vede řadu akreditovaných kurzů DVPP.
Zajímá ho, jak dětem předávat svobodu zároveň s odpovědností.

Zdravá abeceda
Od “nevidím důvod a navíc nesmím” ke “chci a proto vlastně musím”.

Učitelé a děti mají odlišné zkušenosti, role, odpovědnosti…, ale řadu věcí mají společných. Třeba že žijí ve světě, který se během jejich života dramaticky mění; tráví spolu celé dny a týdny; chtějí se přitom mít co nejlépe a chtějí být zdraví. Ve Zdravé abecedě jsme našli téma, myšlenky i postupy, jak docílit toho, aby učitelé a děti měli své (!) dlouhodobé zdraví jako společný cíl. Od roku 2009 se nám podařilo zapojit několik stovek mateřských škol a opatrně začínáme spolupráci se školními družinami a jídelnami. Příspěvek na konferenci se bude věnovat formám motivace učitelů a rodičů, které se nám osvědčují, i těm, které spolehlivě nefungují.