Irena Fričová

Irena Fričová

vystudovala obor Elektronické počítače na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Absolvovala roční manažerské studium v ČMC, DPS na PedF UK a funkční studium pro ředitele škol.  Pracovala jako programátorka ve Spolaně, jako konzultant v KPMG. Od roku 2000 vyučuje informatiku a matematiku. Nejprve na Obchodní akademii v Neratovicích, kde působila i v roli ředitelky školy. Nyní je na Dvořákově gymnáziu v Kralupech, kde kromě výuky matematiky řídí projekty. Dlouhodobě se věnuje problematice smysluplného zavádění moderních technologií do výuky – v této oblasti působí jako lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Garant sekce pro technické a přírodovědné předměty.