Peter Sokol

Peter Sokol

Vystudoval angličtinu a dějepis na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Šest let působil jako učitel na druhém stupni základní školy (ZŠ Propojení Sedlčany a Open Gate Boarding School). Čtyři roky pracoval pro neziskovou organizaci AISIS, kde řídil projekty dalšího vzdělávání a podílel se na české verzi mezinárodního programu Facing History and Ourselves. V současné době je volné noze a spolupracuje jako lektor a metodik s Institutem Terezínské iniciativy a Židovským muzeem v Praze.

Garant sekce pro humanitní a společenské vědy a využití filmu a divadla ve výuce těchto oborů.