Aisis, o.s.

vznikl v roce 2000 v Kladně. Za 12 let své činnosti připravil a zorganizoval kolem několika desítek projektů pro školy, volnočasové a neziskové organizace, státní instituce a firmy, kterými prošly desítky tisíc dětí, studentů i dospělých.Vymýšlí a organizuje velké pedagogické projekty s celostátním dosahem. Dbá na rozvoj pozitivního a tvůrčího školního klimatu, vzdělává učitele v nových přístupech k žákům, ředitele škol učí manažerským dovednostem.
Ve svých projektech propojuje lidi, školy, organizace i firmy.

Posláním AISIS je tvorba a realizace obecně prospěšných a vzdělávacích programů, které lidem umožňují rozvíjet klíčové životní dovednosti, napomáhají k rovným příležitostem a podporují trvalý rozvoj organizací.

Věříme ve spolupráci!

Věříme, že spolupráce neziskového, státního a firemního sektoru přináší trvalý užitek a našim programům kvalitu a přidanou hodnotu. Jsme spolehlivým partnerem školám, neziskovkám i firmám. Dlouhodobě pečujeme o naše klienty a umíme je vzájemně propojovat.
Aisis pro firmy Angažujeme se ve strategické podpoře společenské odpovědnosti firem. Umíme vymyslet a realizovat společné projekty firem a neziskových organizací.

Aisis pro školy a neziskovky

Pomáháme měnit školní kulturu a klima. Pomáháme školám a neziskovým organizacím při tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů. Poskytujeme lidem nástroje pro lepší fungování organizací. Zabýváme se tématem osobnostní a sociální výchovy a klíčovými kompetencemi. Pořádáme vzdělávací kurzy pro školy, neziskové organizace a státní sektor.

Aisis a vzdělávání

Známe současné školské a vzdělávací trendy a aktivně je ovlivňujeme. Spolupracujeme s odborníky, desítkami škol a organizací. Vydáváme měsíčník Moderní vyučování a odborné publikace. Pořádáme odborné konference a setkání. Své největší projekty pořádáme na základě získaných grantů ESF a také ve spolupráci se společnostmi působícími v ČR (T-Mobile, IBM, O2/Nadace O2, GE Money Bank, Philip MorrisČR, ČEZ a. s., Bayer).

Jaké programy a projekty realizujeme?

 • Vzdělávací aktivity projektu Dokážu to? iniciovaly zařazení osobnostní a sociální výchovy jako jedno z průřezových témat nové školské reformy. Od roku 1998 se projektu zúčastnilo 9900 účastníků z více než 4000 škol.
 • Projekt Paragraf 11/55 zaměřený na zvýšení právního povědomí dětí navštívilo od roku 2001 více než 160000 dětí a pedagogů základních škol z celé ČR.
 • Minimalizace šikany je dnes možná nejucelenější projekt v boji proti šikaně na českých školách.
 • Malé granty je unikátní projekt, která poskytuje studentům prostředky na realizaci svých nápadů a učí je se svěřenými prostředky hospodařit. Projekt financovaný z Fondu T-Mobile.
 • Spolupráce a důvěra dokázal vytvořit největší síť spolupracujících škol v Evropě (160 českých škol).
 • Média tvořivě přináší konkrétní postupy, jak vyučovat téma mediální výchovy.
 • Trvalý rozvoj školských organizací pomáhá vytvářet moderní a prosperující volnočasové organizace, které jsou centrem dění ve své obci.
 • Projekt podporující zachování škol v malých obcích – Svazkové školy. Svazková škola přinese obci na jedné straně ekonomickou úsporu a na straně druhé přispěje ke zkvalitnění školy v oblasti. Jestliže zajistíme rodinám s dětmi dostupný a kvalitní vzdělávací systém, nebudou nuceni obec opouštět a obec se bude dále rozvíjet.
 • Vlastní vzdělávací portál MUJNET.cz www.mujnet.cz podporuje moderní trendy ve vzdělávání a tvorbu školních vzdělávacích programů. Nabízí prostředí virtuálních kluboven, kde se účastníci setkávají, plní společné úkoly a diskutují.
 • Pořádáme odborné konference a setkání. Zajistíme kompletní organizaci konferenčních a vzdělávacích akcí.
 • Pomáháme školám a organizacím při tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů podporovaných z Evropských strukturálních fondů. Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou a realizací projektů a pomůžeme při přípravě záměru, vyplňování a podávání žádostí a zajistíme následný podpůrný servis při realizaci.
 • Aisis se věnuje vzdělávání po internetu, tzv. e-learningu. Vyvinul a spravuje vlastní e-learningové kurzy, určené pro školy, neziskové organizace, menší firmy i státní správu.
 • Natáčíme vlastní výukové filmy a připravuje vzdělávací programy.
 • Aisis vydává vlastní metodické publikace. Nabízíme ojedinělou metodickou řadu publikací, věnovaných osobnostní a sociální výchově.
 • Aisis vydává měsíčník Moderní vyučování Aisis

Konzultační činnost

 • Lidé v Aisis mají dlouholeté zkušenosti s přípravou a realizací projektů a pomáhají školám a organizacím při přípravě záměru, vyplňování a podávání žádostí a následným podpůrným servisem při realizaci.
 • Projekt Rozvoj kapacit připravuje nový typ poradenského produktu. Aisis vytváří hodnotící nástroj, umožňující identifikaci osobnostní, výkonnostní a rozvojové kapacity vedoucích pracovníků organizací, škol a firem.

Aisis a sociální a veřejně prospěšné projekty

 • Aisis je partnerem projektu Human Resources Development Interface, který je jedním z příjemců finanční podpory iniciativy Equal. Projekt se mimo jiné zabývá vytvářením tzv. sociálních podniků, zaváděním diversity managementu v oblasti řízení lidských zdrojů a propojováním veřejných zakázek s cíli zoblasti vytváření pracovních míst.
 • Projekt Bez bariér umožňuje tělesně, zrakově nebo sluchově postiženým lidem přístup do kin, divadel, klubů nebo knihoven. Aisis od roku 2002 pomohl takto zpřístupnit 10 kulturních a společenských objektů. Aisis a konferenční servis.
 • Aisis pořádá velké konferenční akce, prestižní semináře a společenské akce.