Konference

Vítáme vás všechny, kteří přemýšlíte o smyslu dnešních škol

Vzdělávání, to není jen škola. Ale ruku na srdce – těm jiným možnostem se ve vyučování příliš prostoru nedostává. Jak tedy vzdělávání propojit se světem „tam venku“? Jak čerpat inspiraci z firem, divadel, filmů, historických i moderních zdrojů, volnočasových aktivit?

19. listopadu 2015 od 8.30 do 15.00

___

Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1
v prostorách velkého konferenčního sálu s galerií a přilehlých sálech multikina Cinema City

Inovace výuky je jednou z největších pedagogických konferencí v České republice. V letošním roce proběhne již po čtvrté – pořádá ji Inovace výuky nově ve spolupráci s o.s. AISIS Kladno. Je určena pro vedoucí pracovníky škol a vzdělávacích institucí a samozřejmě pro učitelky a učitele mateřských, základních a středních škol.

Konferenci udělili záštity
Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Kateřina Valachová, ministryně školství mládeže a tělovýchovy
Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

 Konference Inovace výuky má akreditaci MŠMT

 

Slovanský dům

Program

8.30 – 9.30 Registrace účastníků

9.30 – 11.45 Společný dopolední program ve společenském sále Slovanského domu

Zahájení – konferenci zahájí ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
Jak ne/propojujeme okolní svět se světem ve škole – Ivo JupaMilan AppelMarek HermanJana Straková a Václav Kubata.

Úryvek z představení Úča musí pryč.

11.45 – 12.45 Lehký oběd v prostorách konference

12.45 – 15.00 Odpolední program rozdělený do 4 sekcí:

Pro ředitele a zřizovatele (garant Ivo Jupa) – program je zaměřen na legislativu ve školách, evaluaci, to jak může škola efektivně komunikovat se zřizovatelem, s okolní komunitou. V tomto programu vystoupí:
Zdeněk Brož (ZŠ Chrudim) a Vít Beran (ZŠ Kunratice), kteří se budou věnovat této problematice z pohledu ředitelů úspěšných škol,
Jaroslav Jindra (Aisis) a Zdeněk Brož (ZŠ Chrudim) s tématem nástroj H2K a evaluace školy,
Nikola Křístek (Aisis) se zamyslí nad „Zdravou abecedou“,
dále pak  Renata Vordová s divadlem Divadelta.

Pro učitele a ředitele MŠ a rodiče předškolních dětí (garant Marek Herman) – v tomto bloku najdete praktické a výživné informace z pedagogiky a psychologie předškolního věku. Tématům se budou věnovat Marek Herman, Jiří Halda a Jan Svoboda.

Pro společenské vědy a humanitní předměty (garant Peter Sokol) – s kým se setkáte v průběhu odpoledne a jaká budou témata jejich vystoupení:
Jaroslav Pinkas – doporučí možnosti, jak využít hraný film ve výuce dějepisu,
Martin Šmok – vzdělávací materiály využívající svědectví pamětníků,
Karel Strachota – Jeden svět na školách,
Nela Armutidisová a Tereza Jarolímová představí zajímavý projekt Živá knihovna,
Pavel Douša – spolupráce škol a muzeí,
Marie Zahradníková – Asimilovaní

Pro technické a přírodovědné předměty (garant Irena Fričová) – co vás čeká:
Mark Rieder – co mohou školám nabízet výzkumné ústavy,
Monika Malátková a Marie Polanská – příběh Czechitas a Akademie programování
Petr Steklý – Lepší místo – sociální síť na zlepšení okolí,
Luděk Heinz – Proč je experimentální výuka spíše marketingový slogan dodavatelů než běžná součást výuky?
Stáňa Křížová – Aneb co jiného vychází z reálného života než finanční matematika?
Bára Mikulecká – ÚDiF: úžasné divadlo fyziky – opravdu zajímavá ukázka toho, jak také může vypadat fyzika a co na to říkají děti i učitelé.

Jednotlivé sekce může navštívit kdokoli z účastníků. Koho zaujala např. anotace pro učitele a ředitele MŠ, nemusí nutně učit v mateřské škole.

15.00 – 15.30    Diskuse v kuloárech, káva

16.00 –  ???       After party – neformální zakončení konference v nedaleké restauraci Tlustá koala

Řečníci

Milan Appel

Milan Appel

začínal rovnou na pozici ředitele střediska volného času „Lužánky“ a vede je již 23 let, tedy téměř polovinu doby, po kterou existují. Přestože náplň ředitele Lužánek je velmi pestrá, jedn...
Jana Straková

Jana Straková

pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání pedagogické fakulty UK, kde se zabývá výzkumem vzdělanostních nerovností v základním a středním vzdělání a aplikací výzkumných poznatků do vzdělávací poli...
Marek Herman

Marek Herman

externě přednáší na Universitě Palackého v Olomouci a VŠE Praha teorii osobního rozvoje. Stál u začátku projektu „Začít spolu“, programu zaměřeného na výchovu dětí v mateřských školách, spolu s doc. S...
Jiří Halda

Jiří Halda

je speciální pedagog a personální poradce. Zaměřuji se především na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení. V personálním poradenství se specializuji na vztahy, vnitřní ladění ...
Jan Svoboda

Jan Svoboda

patří k předním a uznávaným psychologům u nás, vynikající diagnostik. Vystudoval jednooborovou psychologii a dlouho působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut v rodinné poradně v Novém Jičíně ...
Petr Steklý

Petr Steklý

zakladatel a ředitel Prostoru Plus o.p.s. V průběhu 12 let vytvořil s kolegy ekosystém služeb jež stojí na sociálních službách, vzdělávání a regionálním rozvoji. Služby se doplňuji a navazují na sebe....
Vít Beran

Vít Beran

je ředitelem fakultní a pilotní projektové Základní školy Kunratice. Svou profesní pedagogickou dráhu zahájil v roce 1982 v ZŠ Libčická v Praze 8, od února 1992 byl ředitelem Fakultní základní školy U...
Milan Kotík

Milan Kotík

pedagog, lídr a spoluautor vzdělávacích programů „Dokážu to!“, Minimalizace šikany, Delphi, Školy v pohybu a networku ředitelů škol „Trvalá Obnova Školy“. Dříve člen výboru Fun...
Václav Kubata

Václav Kubata

ředitel Nadace Depositum Bonum. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Mezi roky 1984–1992 pracoval v polygrafickém průmyslu. V devadesátých letech zastával manažerské funkce ve společnostech Regi...
Marie Polanská

Marie Polanská

je členkou Czechitas, kde se zaměřuje na rozvoj a vzdělání mladé generace. Zaštiťuje v organizaci Akademii programování, která se snaží podporovat děti a mládež v programování. Společně s projektem ší...
Barbora Mikulecká

Barbora Mikulecká

vystudovala astrofyziku v Brně. Od mala bylo jejím snem stát se astronomem a koukat na svět skrz tubus dalekohledu. Sen se jí splnil, pracovala na hvězdárně v Brně a pozorovala s jedním z největších d...
Pavel Douša

Pavel Douša

začínal profesní dráhu jako vedoucí metodického Centra pro prezentaci kulturního dědictví. Pět let zastával funkci ředitele Historického muzea Národního muzea. Pracoval dále jako náměstek pro marketin...
Marie Zahradníková

Marie Zahradníková

absolvovala historii, hebraistiku a pedagogiku pro učitele na FF UK a řadu vzdělávacích kurzů (Holocaust Studies v Jad Vašem, výcvik multiplikátorů pro multikulturní výchovu, Školu muzejní propedeutik...
Karel Strachota

Karel Strachota

od roku 2001 pracuje ve společnosti Člověk v tísni, kde nejprve působil jako výkonný ředitel festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Založil a dosud vede vzdělávací program ...
Martin Šmok

Martin Šmok

jako hlavní poradce USC Shoah Foundation pro mezinárodní programy, se již přes dvacet let zabývá tvorbou vzdělávacích materiálů využívajících svědectví pamětníků. Kromě výukových aktivit přístupných p...
Jaroslav Jindra

Jaroslav Jindra

pracoval 10 let jako ředitel střediska volného času a pedagogického centra. Je zakladatel AISIS, o.s., kde v současné době působí jako člen správní rady. V současné době řídí e-learningový portál „eSt...
Zdeněk Brož

Zdeněk Brož

pracoval jako učitel, inspektor ČŠI, vedoucí vzdělávacího centra a dvacátým pátým rokem je ředitelem Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka. Absolvoval kurzy lektorských dovedností a semináře z oblasti...
Stanislava Křížová

Stanislava Křížová

vystudovala matematiku a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Pracovala jako vychovatelka, učitelka v mateřské škole, učitelka a zástupkyně ředitelky na základní škole a v součas...
Jaroslav Pinkas

Jaroslav Pinkas

vystoupí s tématem Hraný film ve výuce o minulosti. Vystudoval historii na FF UK, později si rozšířil kvalifikaci na Základy společenských věd a získal také pedagogické minimum. Patnáct let učil na ně...
Luděk Heinz

Luděk Heinz

Vystudoval ČVUT Fakultu elektrotechnickou. Od roku 2005 se ve společnosti BOXED věnuje implementaci moderních technologií do škol. Stál zrodu portálů DUMy.cz, ITveSkole.cz, podílí se na rozvoji výukov...
Mark Rieder

Mark Rieder

vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, pracoval v Českém hydrometeorologickém ústavu, od roku 2007 je ředitelem Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Předsedá mezirezortní komisi Voda-Su...
Nela Armutidisová

Nela Armutidisová

působila v minulosti jako dobrovolnice i pracovnice několika neziskových organizací a dlouhodobě se zabývá různými formami vzdělávání – neformální vzdělávání, lidskoprávní vzdělávání, inkluzivní vzděl...
Tereza Jarolímová

Tereza Jarolímová

se dlouhodobě zabývá neformálním vzděláváním o lidských právech a současné situaci ve světě. Byla koordinátorkou webu pro studenty středních škol www.lidskaprava.cz. V současné době působí jako koordi...
Nikola Křístek

Nikola Křístek

metodik a projektový manažer inovativních vzdělávacích programů a společenských kampaní v několika organizacích (AISIS, Unie center pro rodinu a komunitu, Agentura pro sociální začleňování). V oblasti...
Monika Malátková

Monika Malátková

je spoluzakladatelkou Czechitas, neziskové organizace, která vzdělává ženy a dívky v oboru informačních technologií formou workshopů, intenzivních kurzů, inspirujících přednášek i letních škol. V orga...

Organizace / Garanti sekcí

Ivo Jupa

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a stal se učitelem biologie a chemie. Několik let tuto pedagogickou profesi také vykonával. Byl z jedním ze zakladatelů občanského sdružení AISIS Kladno, které se věnuje již od roku 2000 inovacím ve vzdělávání.  V letech 2004-2005 pracoval na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a podílel se na vyjednávání s Evropskou komisí o podmínkách, za nichž mohou být uvolňovány evropské peníze pro české školství a vědu.   Nyní působí v Národním ústavu pro vzdělávání jako hlavní manažer projektu Národní soustavy kvalifikací.

Garant sekce pro ředitele škol a zřizovatele.

Marek Herman

externě přednáší na Universitě Palackého v Olomouci a VŠE Praha teorii osobního rozvoje. Stál u začátku projektu „Začít spolu“, programu zaměřeného na výchovu dětí v mateřských školách, spolu s doc. Soňou Hermochovou se také podílel na vzniku programu „Dokážu to?“. Vede svoje vlastní semináře zaměřené hlavně na dvě velká témata: sebepoznání a na výchovu malých dětí do šesti let. V Nadaci Via založil a finančně podporuje fond Rachůnek, který je zaměřen na výchovu k rodičovství. Byl také jedním z klíčových lidí, kteří stáli u zrodu tzv. dárcovské esemesky, unikátního projektu na podporu individuálního dárcovství a charity v ČR. Napsal knihu „Najděte si svého marťana“, která se stala bestsellerem českých rodičů a pedagogů. „Když se vrátíte domů, tak vás to vždycky pohladí“ je jednoduchá myšlenka, která ho pohání a spojuje všechno, co dělá.

Garant sekce zaměřené na psychologii a pedagogiku malých dětí.

Irena Fričová

vystudovala obor Elektronické počítače na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Absolvovala roční manažerské studium v ČMC, DPS na PedF UK a funkční studium pro ředitele škol.  Pracovala jako programátorka ve Spolaně, jako konzultant v KPMG. Od roku 2000 vyučuje informatiku a matematiku. Nejprve na Obchodní akademii v Neratovicích, kde působila i v roli ředitelky školy. Nyní je na Dvořákově gymnáziu v Kralupech, kde kromě výuky matematiky řídí projekty. Dlouhodobě se věnuje problematice smysluplného zavádění moderních technologií do výuky – v této oblasti působí jako lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Garant sekce pro technické a přírodovědné předměty.

Peter Sokol

Vystudoval angličtinu a dějepis na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Šest let působil jako učitel na druhém stupni základní školy (ZŠ Propojení Sedlčany a Open Gate Boarding School). Čtyři roky pracoval pro neziskovou organizaci AISIS, kde řídil projekty dalšího vzdělávání a podílel se na české verzi mezinárodního programu Facing History and Ourselves. V současné době je volné noze a spolupracuje jako lektor a metodik s Institutem Terezínské iniciativy a Židovským muzeem v Praze.

Garant sekce pro humanitní a společenské vědy a využití filmu a divadla ve výuce těchto oborů.

Partneři

economia_logomovy         itveskole

 cifhijeg

logo SOU z.s.

Kontakt